Khám phá không gian là ước mơ bao đời nay của con người, và những nghiên cứu để đưa con người vào không gian hay đặt chân đến các hành tinh khác vẫn đang được thực hiện. Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu đã đưa ra mẫu hình chiếc ly nhựa có hình thù phù hợp để các nhà du hành vũ trụ có thể uống cà phê trong không gian. Nhưng đấy không phải là nghiên cứu gây nhiều xôn xao và chấn động nhất trong ngành, mà là thử nghiệm “ghép đôi ngoài không gian”.