Một khi môi trường kinh doanh Việt Nam không nuôi dưỡng, khuyến khích những tư tưởng sáng tạo, doanh nhân khởi nghiệp sẽ chọn một môi trường khác. Việc start up Việt phải sang Singapore thành lập DN là điều dễ hiểu.