Tranh chấp Biển Đông gần đây trở nên căng thẳng hơn do cách hành xử trong giải quyết, vì vậy các nước lớn cần thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm với hòa bình khu vực, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.