Văn hóa tiêu dùng tạo nên cuộc cách mạng mới ở Triều Tiên; Cải cách ngành lúa gạo theo định hướng thị trường; Săn đất cho thuê lãi bạc tỷ; Nhà kinh tế nổi tiếng Trung Quốc cảnh báo nợ quốc gia