Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,3 tỷ USD; Cơ quan nào sẽ xác nhận tỷ lệ tổn thất của hàng hóa XNK xin giảm thuế?; Bổ sung mặt hàng nước ngọt chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Xăng dầu nhập từ Hàn Quốc tăng 113% về kim ngạch