Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu HN tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt trên cao, tạm dừng các dự án giao thông chưa cấp thiết.