Theo chuyên gia, nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nên dù quy mô nợ lớn nhưng chưa đến mức nguy cấp.