Khái niệm 'thống trị năng lượng' của chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như không khác gì mấy so với quan điểm 'độc lập về năng lượng' của chính quyền tiền nhiệm.