Theo tính toán của tạp chí The Economist, ngoài USD, VND cũng đang bị định giá thấp so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, nhân dân tê, yên Nhật và bảng Anh.