Người giàu có giàu không chỉ vì họ có nhiều tiền của mà còn vì họ biết quản lý chúng.