Thép Trung Quốc bị EC áp thuế chống phá giá lên tới 28,5%; Các nước châu Âu tiếp tục “khát” khí đốt của Nga; Loại bỏ ngay các thủ tục làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp; Thu nội địa đạt 532,5 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng