Cơ quan quản lý và cảnh sát Trung Quốc đang điều tra các công ty với nghi vấn bán khống và thao túng thị trường...