Doanh nghiệp BĐS vẫn đang “ngóng” các quy định hướng dẫn thực hiện điều khoản về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng cho nhà ở hình thành trong tương lai, mặc dù Luật Kinh doanh BĐS đã có hiệu lực thi hành gần 2 tháng.