Ngành NH đang nhìn thấy sự mất cân đối ở thị trường BĐS nên cần có những giải pháp kiểm soát chặt nguồn tiền vay đầu tư.