Tiệm tạp hóa mang lại 80% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam.