Ngày 10/01/2016 tại 4U Palace, Đất Xanh Miền Trung sẽ tổ chức Hội nghị tri ân hơn 1.500 khách hàng năm 2015 khu vực miền Trung.