Bloomberg: Thương mại điện tử Đông Nam Á còn nhiều tiềm năng phát triển; Nhập khẩu than từ Trung Quốc 7 tháng đầu năm giảm gần 1 nửa; Thị trường phân bón 'té nước theo mưa' khi áp thuế tự vệ; Có thể cho phá sản Nhà máy Đóng tàu Dung Quất