Ngày 29-10, TAND tối cao tổ chức họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.