Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự khởi sắc của thị trường tài chính, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) doanh nghiệp chính là cách để nền kinh tế phân phối lại các nguồn lực hiệu quả hơn.