tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Xây dựng TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước

  • Cập nhật : 01/09/2015

(Tin kinh te)

Với vai trò đầu tàu của cả nước, đầu cầu hội nhập khu vực, TP.HCM cần chú ý vai trò liên kết vùng, chủ động đón thời cơ để hội nhập sâu rộng, thành công.

Ngày 29-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

tong bi thu nguyen phu trong chu tri buoi lam viec cua bo chinh tri voi ban thuong vu thanh uy tp.hcm - anh: ttxvn

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo đó, Bộ Chính trị hoan nghênh Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc các văn kiện, chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ TP đúng tinh thần chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng bí thư chỉ rõ: Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội. Chủ đề đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị chính là tư tưởng chỉ đạo cho năm năm sắp tới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.

Trong đó xác định nhiệm kỳ tới cần phát triển những gì, đạt mục tiêu gì, cần nguồn lực, giải pháp nào, cần chọn phương án tối ưu, sát với điều kiện thực tế của TP, nhưng phải gắn chặt với định hướng phát triển của trung ương.

Theo đó, tư tưởng, mục tiêu chủ đạo của TP trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực (nguồn lực trung ương và địa phương, nội lực và ngoại lực, nhân lực và tài lực...).

Xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục dẫn đầu cả nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá tổng quát, Bộ Chính trị nhấn mạnh năm năm qua, trong bối cảnh khó khăn, diễn biến phức tạp, TP.HCM đã động viên được sức mạnh tổng hợp, đạt kết quả khá toàn diện và quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua và trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đảng bộ TP.HCM đã bám sát và cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng của trung ương, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của vùng và cả nước.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được những thành tựu quan trọng như vậy, nguyên nhân cơ bản nhất là do TP luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nội bộ đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát thực tiễn cơ sở, đào tạo cán bộ bài bản.

Những thành tựu đó tạo tiền đề để TP tiếp tục phát triển thêm một bước mới trong năm năm tiếp theo.

Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế của TP, đó là chưa huy động hết sức mạnh, nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, các yếu tố trong nước và nước ngoài; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu;

Đội ngũ cán bộ, công chức, cơ chế chính sách còn bất cập, chưa theo kịp tình hình, chưa đáp ứng đòi hỏi mới. Một số việc chưa được giải quyết triệt để, quyết liệt.

Bộ Chính trị lưu ý trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, TP.HCM cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đầu tàu, đi đầu cả nước, từ đó xác định trách nhiệm, mục tiêu nhiệm vụ của mình trong giai đoạn sắp tới.

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn có nhiều cơ hội phát triển đi lên, là đầu cầu hội nhập ASEAN, hội nhập sâu vào khu vực, cũng đang đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện ba đột phá chiến lược.

Muốn vậy, TP cần phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình, trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, khả thi.

Với vai trò đầu tàu của cả nước, đầu cầu hội nhập khu vực, TP.HCM cần chú ý vai trò liên kết vùng, chủ động đón thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập sâu rộng, thành công.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

Trở về

Bài cùng chuyên mục