tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Hải quan thu 2.160 tỷ đồng từ “hậu kiểm”

  • Cập nhật : 01/03/2016

(Kinh te)

Hoạt động kiểm tra hậu kiểm năm 2015 đã mang về cho cơ quan hải quan tổng số tiền phạt tăng gần gấp 2 lần so với năm 2014.

kiem tra sau thong quan cua hai quan

Kiểm tra sau thông quan của Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, năm qua, toàn Ngành thực hiện kiểm tra 7.561 cuộc thanh kiểm tra hậu kiểm.

Trong đó kiểm tại trụ sở doanh nghiệp là 1.288 cuộc, đạt 108% chỉ tiêu được giao, còn lại là kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Từ kết quả kiểm tra, Hải quan đã ấn định thuế và xử phạt tổng số tiền 2.181 tỷ đồng (gấp 1,97 lần so với năm 2014). Hết năm 2015, các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách 2.160 tỷ đồng (gấp 1,95 lần so với năm 2014), đạt 135% so với chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao từ đầu năm (1.600 tỷ đồng).

Như vậy, năm 2015 là lần đầu tiên ngành Hải quan thu được số tiền hơn 2.000 tỷ đồng/năm từ công tác kiểm tra sau thông quan.

Các lĩnh vực cơ quan Hải quan kiểm tra có số tiền truy thu lớn liên quan đến gian lận, sai sót về: Trị giá khai báo hải quan 556,5 tỷ đồng (chiếm 26% tổng thu), mã số hàng hóa 626,4 tỷ đồng (chiếm 29% tổng thu), hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu 564 tỷ đồng (chiếm 26% tổng thu), các lĩnh vực khác 413,5 tỷ đồng (chiếm 19% tổng thu).

Năm 2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiêp tục tập trung kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, trong đó chú trọng thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao và những doanh nghiệp chưa được thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Đáng chú ý, ngành Hải quan đặt mục tiêu, từ năm 2016 mỗi năm số cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp tăng từ 10% đến 15% so với năm 2015.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục