tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Chi trả nợ và viện trợ vẫn chiếm đa số trong tổng chi NSNN 8 tháng đầu năm

  • Cập nhật : 29/08/2015

(Tin kinh te)

Số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2015 ước tính đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 429,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2%; thu từ dầu thô 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58%.

chi tra no va vien tro van chiem da so trong tong chi nsnn 8 thang dau nam

Chi trả nợ và viện trợ vẫn chiếm đa số trong tổng chi NSNN 8 tháng đầu năm

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%;

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80 nghìn tỷ đồng, bằng 67%; thuế thu nhập cá nhân 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; thuế bảo vệ môi trường 11,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; thu tiền sử dụng đất 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,2%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2015 ước tính đạt 690,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4%);

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 477,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ 100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước tính đạt 20364 tỷ đồng. Bao gồm: Vốn trung ương 3968 tỷ đồng; vốn địa phương 16396 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014.

(Theo CafeF)

Trở về

Bài cùng chuyên mục