tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tổng cục Thuế trả lời kiến nghị giảm thuế khi sử dụng hóa đơn lẻ

  • Cập nhật : 11/11/2017

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đề xuất giảm mức thuế trên doanh thu khi xuất hóa đơn lẻ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có giải đáp cụ thể.

tong cuc thue tra loi kien nghi giam thue khi su dung hoa don le

Tổng cục Thuế trả lời kiến nghị giảm thuế khi sử dụng hóa đơn lẻ

Theo Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ, đối với các trường hợp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng phải thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách Nhà nước.

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ cho rằng Công văn nêu trên là nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế hiện nay doanh nghiệp sản xuất đang gặp khó khăn, kinh doanh lợi nhuận không quá 5% trên doanh thu.

Do vậy, Công ty mong muốn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét giảm mức thu trên xuống còn dưới 9% để doanh nghiệp có đủ khả năng ổn định sản xuất, phục hồi, hoàn thành nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 98a Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế) số 21/2012/QH13 quy định về cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

“1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế như sau:

“Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trong thời gian hiệu lực 1 năm của quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đồng thời cơ quan thuế thu hồi được số tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với các trường hợp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí bảo đảm sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế cho phép người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách Nhà nước.

Tỷ lệ nộp vào ngân sách Nhà nước 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng, Bộ Tài chính căn cứ trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực tế khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, thuận lợi trong việc nộp tiền thuế nợ, cơ quan thuế thu ngay số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và người nộp thuế phải nộp một phần tiền thuế đang nợ vào ngân sách Nhà nước. Tỷ lệ nộp này đã được Bộ Tài chính rà soát cắt giảm từ 25% (Công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế) xuống mức 18% tính trên doanh thu của hóa đơn lẻ được sử dụng.

Đối với kiến nghị của Công ty CP Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đề xuất giảm mức phải nộp xuống 9% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng, tỷ lệ này chưa bảo đảm được việc thu hồi một phần tiền thuế đang nợ và thu ngay số thuế phát sinh của hóa đơn xuất lẻ vào ngân sách Nhà nước, làm phát sinh tăng thêm nợ mới.

 

Theo Chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục