Công ty CP Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đề xuất giảm mức thuế trên doanh thu khi xuất hóa đơn lẻ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có giải đáp cụ thể.