tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nối thẳng máy tính tiền của doanh nghiệp về cơ quan thuế để quản lý doanh thu

  • Cập nhật : 20/05/2017

Tổng cục Thuế vừa nhận được công văn của Cục thuế TP Đà Nẵng, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và Cục thuế TP Hà Nội đề nghị về giải pháp lắp đặt máy tính tiền tại các cơ sở kinh doanh để thực hiện kết nối thông tin quản lý doanh thu kinh doanh.

anh minh hoa.

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính triển khai Đề án hóa đơn điện tử và đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến 2018), trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm đối với 200 doanh nghiệp tại TP Hà Nội và TP.HCM, tiếp tục mở rộng thí điểm tại hai địa bàn này và 8 tỉnh thành phố khác, với số lượng dự kiến khoảng 12.000 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 (từ 2018 đến 2020), trên cơ sở pháp lý đã được hoàn thiện đầy đủ, Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng toàn bộ người nộp thuế bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh theo hướng: thu thập dữ liệu hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp tự triển khai hóa đơn điện tử, thu nhập dữ liệu từ máy tính tiền, phần mềm bán hàng của nhà hàng, siêu thị, khách sạn...

Cơ sở pháp lý thực hiện các giải pháp nói trên được Tổng cục Thuế dẫn từ quy định của Khoản 12, điều 5 Nghị định số 12 năm 2015 của Chính phủ: người nộp thuế (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán thì thực hiện kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, tổ chức và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. Các trường hợp cụ thể phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Bộ Tài chính quy định.

NGUYỄN THẢO
Theo Bizlive

Trở về

Bài cùng chuyên mục