tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Cơ sở nào để miễn, xóa tiền chậm nộp phụ thu

  • Cập nhật : 19/08/2017

Trả lời Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam về việc xóa tiền chậm nộp hoặc miễn tiền chậm nộp phụ thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về việc nộp phụ thu

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 quy định các khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm: Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 mục I phần B Thông tư liên Bộ của Ban vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính số 03/TT-LB ngày 12/1993 quy định thời hạn nộp phụ thu: Thời hạn nộp phụ thu thực hiện như các quy định về nộp thuế xuất, nhập khẩu (đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu) và thuế doanh thu (đối với hàng hóa sản xuất và tiêu thụ trong nước).

Các trường hợp vi phạm quy định về nộp phụ thu cũng phải xử lý như các trường hợp vi phạm tương tự về nộp thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam chậm nộp tiền phụ thu thì phải nộp tiền chậm nộp tương tự như chậm nộp tiền thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Về xóa tiền chậm nộp tiền thuế

Theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 thì trường hợp của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam không thuộc đối tượng được xoá tiền chậm nộp.

Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Theo quy định tại Điều 103 và Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì một trong các hành vi vi phạm pháp luật về thuế là chậm nộp tiền thuế và người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật số 21/2012/QH13 và khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13) thì từ ngày 01/7/2013, hành vi chậm nộp tiền thuế không thuộc hành vi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà phải trả lãi chậm nộp và tùy theo từng thời điểm mức tính tiền chậm nộp từ ngày 1/7/2013 là 0,05% hoặc 0,07%, từ ngày 01/7/2016 là 0,03%.

Vì vậy, việc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam đề nghị miễn tiền chậm nộp phát sinh do chậm nộp tiền phụ thu là không có cơ sở để giải quyết. Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam nộp đủ tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo mof.gov.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục