Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 50832/CT-TTHT gửi Công ty cổ phần Tài chính Handico giải đáp về những băn khoăn liên quan đến việc trích, lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.