Đã có không ít doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa từ kho ngoại quan, xuất sai thuế suất thuế giá trị gia tăng… Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có những giải đáp, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.