Với dòng tiền tự do (FCF) lên tới 3,7 tỷ USD, Alibaba đang vung tiền ra khắp thế giới vào đủ các lĩnh vực, từ thương mại điện tử tới truyền thông.