tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nhập khẩu đậu tương nửa đầu năm 2016 giảm cả lượng và trị giá

  • Cập nhật : 04/08/2016
Số liệu từ TCHQ Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm nay, nhập khẩu đậu tương của cả nước suy giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 2015, giảm lần lượt 11,5% và 23,7%, tương ứng với 764,4 nghìn tấn, trị giá 308,8 triệu USD. 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, nhập khẩu đậu tương biến động tăng/giảm, nếu như hai tháng đầu năm suy giảm thì ngược lại hai tháng kế tiếp lại tăng trưởng, đặc biệt tháng 3/2016 là tháng có lượng và trị giá nhập khẩu tăng mạnh đột biến, tăng 442,2% về lượng và tăng 407,8% về trị giá so với tháng 2. Tuy nhiên, tháng 5/2016 nhập khẩu mặt hàng này giảm 26,3% về lượng và giảm 24,2% về giá so với tháng trước, nhưng sang tháng 6 nhập khẩu đậu tương lại tăng có tốc độ tăng trưởng tương đối tăng 49,8% về lượng và tăng 62,1% về trị giá – đây cũng là tháng có tốc độ tăng mạnh kể từ đầu năm đến tháng 6.

Nhập khẩu đậu tương từ đầu năm đến tháng 6/2016

 

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

So với tháng trước (%)

Lượng

Trị giá

Tháng 1

173.149

69.886.120

-1,8

-3,6

Tháng 2

23.128

9.761.780

-86,6

-86,0

Tháng 3

125.408

49.577.710

+442,2

+407,9

Tháng 4

155.910

60.160.001

+24,3

+21,3

Tháng 5

114.959

45.584.542

-26,3

-24,2

Tháng 6

172.242

73.909.311

+49,8

+62,1

(Nguồn: Số liệu từ TCHQ)

Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ các thị trường như Hoa Kỳ, Braxin và Canada, trong đó Hoa Kỳ là thị trường cung cấp chính, chiếm 48,3% tổng lượng đậu tương nhập khẩu, với 369,3 nghìn tấn, trị giá 148,4 triệu USD, giảm 36,26% về lượng và giảm 46,92% về trị giá và đây cũng là thị trường có tốc độ suy giảm mạnh nhất.

Đứng thứ hai sau Hoa Kỳ là Braxin, tuy nhiên trong nửa đầu năm nay nhập khẩu đậu tương từ thị trường này có mức trưởng dương, tăng 22,81% về lượng và tăng 17,58% về trị giá, đạt 264,9 nghìn tấn, trị giá 105,2 triệu USD.

Cuối cùng là thị trường Canada, với lượng nhập 34,5 nghìn tấn, trị giá 16,3 triệu USD, giảm 16,45% về lượng và giảm  27,88% về trị giá so với cùng kỳ.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu đậu tương 6 tháng 2016

Thị trường

6 tháng 2016

So sánh với cùng kỳ 2015 (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

764.497

308.893.120

-11,5

-23,7

Hoa Kỳ

369.364

148.424.402

-36,26

-46,92

Braxin

264.955

105.249.220

22,81

17,58

Canada

34.585

16.387.643

-16,45

-27,88


Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục