tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19

  • Cập nhật : 16/10/2018

 Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.068,31 triệu tấn.

Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

198,21

1068,31

154,83

676,92

1107,17

162,97

159,35

Mỹ

54,37

375,37

1,27

140,98

322,09

62,87

46,06

Các TT

còn lại

143,84

692,93

153,56

535,94

785,08

100,1

113,29

TT XK chủ yếu

15,52

148,5

1,01

71,1

91,5

57,9

15,62

Argentina

2,38

41

0,01

8,5

12,4

27

3,98

Brazil

10,52

94,5

1

56

66,5

29

10,52

Nam Phi

2,62

13

0

6,6

12,6

1,9

1,12

TT NK chủ yếu

22,89

123,19

90,6

162,5

216,15

3,77

16,76

Ai Cập

1,78

6,8

9,7

13,7

16,2

0,01

2,07

EU-27

9,51

61

19,5

63,5

82,5

1,5

6,01

Nhật Bản

1,32

0

15

11,6

15,2

0

1,12

Mexico

5,47

26

16,7

25,5

43,7

1,5

2,97

Đông Nam Á

2,31

29,24

15,5

36,1

44

0,76

2,28

Hàn Quốc

1,91

0,08

10,2

8

10,3

0

1,88

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,37

14,5

0,5

8,3

13,7

1,6

2,07

Trung Quốc

79,55

225

5

174

251

0,05

58,5

SNG -12

2,5

46,76

0,35

16,2

18,9

28,45

2,26

Ukraine

1,41

31

0,03

4,9

6,2

25

1,23

Nguồn: VITIC/USDA

Trở về

Bài cùng chuyên mục