tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19

  • Cập nhật : 16/10/2018

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 730,92 triệu tấn.

Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 10/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

274,85

730,92

177,78

140,26

745,6

180,4

260,18

Mỹ

29,91

51,29

3,81

2,99

31,08

27,9

26,03

Các TT khác

244,95

679,64

173,97

137,27

714,52

152,5

234,15

TT XK chính

27,13

207

6,61

61,3

147,5

74,2

19,04

Argentina

1

19,5

0,01

0,1

5,8

14,2

0,51

Australia

5,4

18,5

0,15

4,2

7,7

13

3,35

Canada

6,18

31,5

0,45

4

9

24

5,13

EU-27

14,55

137,5

6

53

125

23

10,05

TT NK chủ yếu

167,14

202,73

93,21

35,28

284,66

6,76

171,65

Brazil

1,27

4,7

7,5

0,5

12,1

0,3

1,07

Trung Quốc

126,82

128

4,5

17

122

1,2

136,12

Trung Đông

12,61

18,86

17,8

4,81

39,09

1,04

9,14

Bắc Phi

14,63

21,1

25,9

2,25

45,9

0,69

15,05

Pakistan

4,83

26,3

0,01

1,2

25,3

1,2

4,63

Đông Nam Á

5,03

0

26,1

8,54

26,04

1,07

4,02

Các TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

13,2

99,7

0,2

5

98

0,5

14,6

SNG -12

20,23

125,04

8,26

28,26

79,14

61,03

13,36

Nga

10,87

70

0,5

18

40,5

35

5,87

Kazakhstan

2,83

15

0,06

2,2

7

8,5

2,39

Ukraine

1,24

25,5

0,03

2,9

9,2

16,5

1,06

Nguồn: VITIC/USDA

Trở về

Bài cùng chuyên mục