tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Quỹ phát triển DNNVV không được nhận tiền gửi, vay thương mại

  • Cập nhật : 02/09/2015

(Tai chinh)

Đó là quy định của Thông tư số 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Bộ Tài chính ban hành.

anh minh hoa

Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 119, vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Lộ trình cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 601/QĐ-TTg.

Vốn hoạt động bổ sung hàng năm của Quỹ được xây dựng từ các nguồn như các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ; các khoản cấp phát, ủy thác cho vay đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ...

Quỹ có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động gồm: Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật; tuân thủ giới hạn quy định về mức vốn, thời hạn, lãi suất cho vay...

Đặc biệt, Thông tư 119 quy định rõ: Quỹ không được huy động vốn dưới hình thức: Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân; phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; vay thương mại của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Quỹ không được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác.

Thông tư số 119 cũng quy định, Quỹ phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro với mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro được xác định bằng 0,75%/năm tính trên tổng dư nợ thực tế cuối năm. Khoản trích lập quỹ dự phòng rủi ro được tính vào chi phí của Quỹ. Cuối năm, nếu không sử dụng hết quỹ dự phòng rủi ro, số dư của quỹ được chuyển sang năm tiếp theo...

Thông tư số 119 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2015 và áp dụng từ năm tài chính 2015.

(Theo Thời báo Ngân hàng)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục