tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 15-01-2016

  • Cập nhật : 15/01/2016
Cập nhật lúc 02:23:25 PM 15/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.63032.890
Vàng SJC 10L32.63032.890
Vàng SJC 1L32.63032.890
Vàng SJC 5c32.63032.910
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.63032.920
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.10030.400
Vàng nữ trang 99,99%29.60030.400
Vàng nữ trang 99%29.29930.099
Vàng nữ trang 75%21.65222.952
Vàng nữ trang 58,3%16.57517.875
Vàng nữ trang 41,7%11.52812.828
Hà Nội
Vàng SJC32.63032.910
Đà Nẵng
Vàng SJC32.63032.910
Nha Trang
Vàng SJC32.62032.910
Cà Mau
Vàng SJC32.63032.910
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.62032.910
Bình Phước
Vàng SJC32.60032.920
Huế
Vàng SJC32.63032.910
Cập nhật lúc 09:40:52 AM 15/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.59032.850
Vàng SJC 10L32.59032.850
Vàng SJC 1L32.59032.850
Vàng SJC 5c32.59032.870
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.59032.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.07030.370
Vàng nữ trang 99,99%29.57030.370
Vàng nữ trang 99%29.26930.069
Vàng nữ trang 75%21.63022.930
Vàng nữ trang 58,3%16.55717.857
Vàng nữ trang 41,7%11.51612.816
Hà Nội
Vàng SJC32.59032.870
Đà Nẵng
Vàng SJC32.59032.870
Nha Trang
Vàng SJC32.58032.870
Cà Mau
Vàng SJC32.59032.870
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.58032.870
Bình Phước
Vàng SJC32.56032.880
Huế
Vàng SJC32.59032.870
Cập nhật lúc 08:40:21 AM 15/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.58032.840
Vàng SJC 10L32.58032.840
Vàng SJC 1L32.58032.840
Vàng SJC 5c32.58032.860
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.58032.870
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.07030.370
Vàng nữ trang 99,99%29.57030.370
Vàng nữ trang 99%29.26930.069
Vàng nữ trang 75%21.63022.930
Vàng nữ trang 58,3%16.55717.857
Vàng nữ trang 41,7%11.51612.816
Hà Nội
Vàng SJC32.58032.860
Đà Nẵng
Vàng SJC32.58032.860
Nha Trang
Vàng SJC32.57032.860
Cà Mau
Vàng SJC32.58032.860
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.57032.860
Bình Phước
Vàng SJC32.55032.870
Huế
Vàng SJC32.58032.860
Cập nhật lúc 00:02:15 AM 15/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.66032.920
Vàng SJC 10L32.66032.920
Vàng SJC 1L32.66032.920
Vàng SJC 5c32.66032.940
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.66032.950
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.25030.550
Vàng nữ trang 99,99%29.75030.550
Vàng nữ trang 99%29.44830.248
Vàng nữ trang 75%21.76523.065
Vàng nữ trang 58,3%16.66217.962
Vàng nữ trang 41,7%11.59112.891
Hà Nội
Vàng SJC32.66032.940
Đà Nẵng
Vàng SJC32.66032.940
Nha Trang
Vàng SJC32.65032.940
Cà Mau
Vàng SJC32.66032.940
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.65032.940
Bình Phước
Vàng SJC32.63032.950
Huế
Vàng SJC32.66032.940
Trở về

Bài cùng chuyên mục