tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giao dịch trong ngày: Sẽ công bằng “tương đối” giữa các CTCK

  • Cập nhật : 11/01/2016

(Chung khoan)

Với quy định về điều kiện hiện tại, phần lớn CTCK sẽ đủ điều kiện tham gia Giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, giá trị được phép giao dịch sẽ phụ thuộc vào năng lực tài chính CTCK bao gồm vốn điều lệ và giá trị giao dịch bình quân/ngày của CTCK.

Với quy định về điều kiện hiện tại, phần lớn CTCK sẽ đủ điều kiện tham gia Giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, giá trị được phép giao dịch sẽ phụ thuộc vào năng lực tài chính CTCK bao gồm vốn điều lệ và giá trị giao dịch bình quân/ngày của CTCK.

Trước khi ban hành Thông tư chính thức, một số bản Dự thảo đã được đưa ra trong đó có quy định CTCK tham gia Giao dịch trong ngày phải có vốn điều lệ tối thiểu 800 tỷ đồng. Giải thích về thay đổi, đại diện UBCKNN từng cho biết nhằm "công bằng" với các thành viên trên thị trường với việc nhiều CTCK được thực hiện hoạt động giao dịch này hơn.

Theo Thông tư 203 , công ty chứng khoán tham gia Giao dịch trong ngày cần có đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 9 (điều kiện CTCK thực hiện giao dịch ký quỹ).

Các điều kiện này liên quan đến tỷ lệ vốn khả dụng, tình hình tài chính của CTCK. Cụ thể, CTCK không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng. CTCK không trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán và BCTC bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có). Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của CTCK phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Cùng với đó, vốn chủ sở hữu của CTCK không được thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng...

Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là: a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng; b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng; c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng; d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

Đối với hoạt động giao dịch ký quỹ, CTCK chỉ được thực hiện khi có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới và tự doanh, tương ứng mức vốn pháp định 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, để thực hiện Giao dịch trong ngày, CTCK phải có đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, tương đương vốn pháp định tối thiểu 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá trị được phép giao dịch sẽ không giống nhau giữa các CTCK. Trong một ngày giao dịch, tổng giá trị Giao dịch trong ngày (xác định trên tổng giá trị mua và giá trị bán đã thực hiện) tại mỗi CTCK không được vượt quá một tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữucủa công ty, đồng thời tối đa không được vượt quá một tỷ lệ nhất định so với giá trị giao dịch bình quân/ngày của tháng liền trước của chính CTCK đó.

Tại TTCK Việt Nam, tổng cộng đã có 45/83 CTCK có vốn điều lệ trên 300 tỷ đồng. Các CTCK có vốn điều lệ lớn nhất gồm SSI, Chứng khoán Nông Nghiệp, Chứng khoán Kim Long... Về giá trị giao dịch, thị phần môi giới của SSI hiện đang đứng đầu tại HoSE, HNX và UPCoM trong năm 2015. Vị trí thị phần thứ hai trên HoSE thuộc về HSC, trong khi đó VNDirect đứng vị trí thứ hai trên HNX.

Xem thêm: Thị phần môi giới năm 2015 trên HoSE

Thị phần môi giới quý IV/2015 trên HNX

Danh sách 20 CTCK vốn điều lệ lớn nhất

Quy định này là nhằm kiểm soát rủi ro khi thực hiện Giao dịch trong ngày. Bởi khi cung cấp dịch vụ này cho NĐT, CTCK có trách nhiệm thanh toán thay cho NĐT khi không có đủ số chứng khoán để chuyển giao hoặc không đủ tiền để thanh toán. Giới hạn một tỷ lệ nhất định là điều cần thiết để hạn chế rủi ro.

Bản thân các CTCK khi thực hiện Giao dịch trong ngày cũng có các biện pháp để tự hạn chế rủi ro cho mình. Theo quy định, CTCK có quyền lựa chọn loại chứng khoán có trong danh sách chứng khoán niêm yết được giao dịch ký quỹ để cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng. Đồng thời, CTCK có quyền yêu cầu khách hàng ký quỹ tiền hoặc chứng khoán trước khi cho phép khách hàng thực hiện các Giao dịch trong ngày.

Giao dịch trong ngày là giao dịch mua và bán cùng một loại chứng khoán với cùng một khối lượng giao dịch, thực hiện trên cùng một tài khoản và trong cùng một ngày giao dịch.

Khi tham gia Giao dịch trong ngày, nhà đầu tư có trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm tổng số chứng khoán trên các lệnh bán phải bằng với tổng số chứng khoán cùng loại trên các lệnh mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại.

Trường hợp tổng số chứng khoán của các lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn tổng số chứng khoán của các lệnh mua đã thực hiện thì công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán. CTCK phải từ chối thực hiện lệnh giao dịch khi không thể bảo đảm có đủ chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán.

Giao dịch trong ngày sẽ chỉ áp dụng với NĐT trong nước bởi các NĐTNN không được thực hiện giao dịch ký quỹ. Trong khi đó, để được thực hiện Giao dịch trong ngày, NĐT cần ký hai hợp đồng: giao dịch trong ngày và giao dịch ký quỹ.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục