Báo cáo “Market Strategy 2016 – Năm bản lề của sự tăng trưởng” với mong ước đem lại cái nhìn toàn diện về nền kinh tế, thời điểm thay đổi bộ máy điều hành Chính phủ, các rủi ro thị trường, đánh giá các ngành tăng trưởng và các kênh đầu tư khác.