VSD đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu gần 8,5 triệu cổ phần DLG từ Ansenholdco Limited sang cho công ty TNHH Quản lý quỹ ACB.