tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

39 cổ phiếu trong "danh sách đen" của sàn Upcom

  • Cập nhật : 18/06/2016

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố danh sách 39 cổ phiếu trên sàn Upcom nằm trong nhóm Cảnh báo nhà đầu tư, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2016.

Bên cạnh việc công bố 86 cổ phiếu trong danh mục Upcom Premium là những cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí về tình hình tài chính và công bố thông tin trên TTCK, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng công bố danh sách 39 cổ phiếu trên sàn Upcom nằm trong nhóm Cảnh báo nhà đầu tư, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2016.

Trong danh sách này có 4 cổ phiếu đang bị tạm ngưng giao dịch đó là cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải biển và BĐS Việt Hải (cổ phiếu Vinashin trước đây đã bị hủy niêm yết trên sàn HNX), cổ phiếu MTM của CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung, cổ phiếu KTB của CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc, cổ phiếu PTK của CTCP Luyện Kim Phú Thịnh, các cổ phiếu này bị tạm ngưng giao dịch với lý do bảo vệ nhà đầu tư trong đó riêng VSP vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Các cổ phiếu khác trong danh mục bao gồm 29 cổ phiếu bị âm vốn chủ sở hữu như AVF của CTCP Việt An, BHC của bê Tông Biên Hòa, BVG của Thép Bắc Việt, CTN của CTCP Xây dựng Công trình ngầm, nhiều cổ phiếu đã từng bị hủy niêm yết trước đó như GGG của CTCP ô tô Giải Phóng, GTT của CTCP Thuận Thảo, HLA của Hữu Liên Á Châu, PVA của Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An, STL của CTCP Sông Đà Thăng Long, VST của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam…các cổ phiếu này sau khi bị hủy niêm yết trên sàn HNX/HSX gần như không cải thiện được kết quả kinh doanh và giao dịch ở mức giá vài trăm đồng đến 3.000 đồng/cp.

Một số cổ phiếu bị cảnh báo do không nộp báo cáo tài chính 2015 như FBA của CTCP Tập đoàn quốc tế FBA, Xi măng sông Lam 2 (PX1), VKP của Nhựa Tân Hóa, ba cổ phiếu này đều bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do không công bố thông tin về tình hình kết quả kinh doanh.

Một số cổ phiếu bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán có AVF, BVG, PXM, SRB, STL, V11..

Việc phân tách các nhóm cổ phiếu thông qua tình trạng "sức khỏe" doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

39 cổ phiếu trong "danh sách đen" của sàn Upcom gồm:

 

  STT

Tên công ty

MCK

Số lượng cổ phiếu ĐKGD

Lý do

Không nộp BCTC kiểm toán năm 2014 + 2015

Từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán (BCTC năm 2015)

Ý kiến kiểm toán trái ngược (BCTC năm 2015)

Vốn chủ sở hữu (410) không dương
tại ngày 31/12/2015

Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư

VP nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT

Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch

1

CTCP Việt An

AVF

     43.338.000

 

x

 

x

 

 

2

CTCP Bê tông Biên Hòa

BHC

       4.500.000

 

 

 

x

 

 

3

CTCP Thép Bắc Việt

BVG

       9.750.948

 

x

 

 

 

 

4

CTCP Xây dựng công trình ngầm

CTN

       6.958.345

 

 

 

x

 

 

5

CTCP Hàng hải Đông Đô

DDM

     12.244.495

 

 

 

x

 

 

6

CTCP Viglacera Đông Triều

DTC

       4.000.000

 

 

 

x

 

 

7

CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

DVH

       4.350.000

 

 

 

x

 

 

8

CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA

FBA

       3.414.900

x

 

 

 

 

 

9

CTCP Ô tô Giải Phóng

GGG

       9.635.456

 

 

 

x

 

 

10

CTCP Thuận Thảo

GTT

     43.503.000

 

 

 

x

 

 

11

CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà

HFX

       1.270.000

 

 

 

x

 

 

12

CTCP Hữu Liên Á Châu

HLA

     34.459.293

 

 

 

x

 

 

13

CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh

HSI

     10.000.000

 

 

 

x

 

 

14

CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế

ISG

       8.800.000

 

 

 

x

 

 

15

CTCP Xi măng Lạng Sơn

LCC

       5.838.999

 

 

 

x

 

 

16

CTCP Lilama 3

LM3

       5.150.000

 

 

 

x

 

 

17

CTCP Vận tải Biển Bắc

NOS

     20.056.000

 

 

 

x

 

 

18

CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584

NTB

     39.779.577

 

 

 

x

 

 

19

CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

PSG

     35.000.000

 

 

x

x

 

 

20

CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

PVA

     21.846.000

 

 

 

x

 

 

21

CTCP Xi Măng Sông Lam 2

PX1

     20.000.000

x

 

 

 

 

 

22

CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

PXM

     15.000.000

 

x

 

x

 

 

23

CTCP Sông Đà 27

S27

       1.572.833

 

 

x

x

 

 

24

CTCP Công nghiệp Thủy sản

SCO

       4.200.000

 

 

 

x

 

 

25

CTCP Sông Đà 207

SDB

     11.000.000

 

 

 

x

 

 

26

CTCP Tập đoàn Sara

SRB

       8.500.000

 

x

 

 

 

 

27

CTCP Giày Sài Gòn

SSF

       1.600.000

 

 

 

x

 

 

28

CTCP Vận tải biển Hải Âu

SSG

       5.000.000

 

 

 

x

 

 

29

CTCP Sông Đà - Thăng Long

STL

     15.000.000

 

x

 

x

 

 

30

CTCP Xây dựng số 11

V11

       8.399.889

 

x

 

 

 

 

31

CTCP Nhựa Tân Hóa

VKP

       8.000.000

x

 

 

 

 

 

32

CTCP Container Phía Nam

VSG

     11.044.000

 

 

 

x

 

 

33

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

VST

     58.999.337

 

 

 

x

 

 

34

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May

VTI

       4.279.763

 

 

 

x

 

 

35

CTCP Vận tải thủy - Vinacomin

WTC

     10.000.000

 

 

 

x

 

 

Danh sách công ty bị tạm ngừng giao dịch

36

CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung

MTM

     31.000.000

 

 

 

 

x

 

37

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc

KTB

     40.200.000

 

 

 

 

x

 

38

CTCP Luyện Kim Phú Thịnh

PTK

     21.600.000

 

 

 

 

x

 

39

CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải

VSP

     38.084.489

 

 

 

 

x

x

Trở về

Bài cùng chuyên mục