tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Chuyển nhượng dự án cần đáp ứng điều kiện nào?

  • Cập nhật : 04/01/2016

(Bat dong san)

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 1376/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới ban hành về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

de duoc chuyen nhuong toan bo hoac mot phan du an bat dong san, du an phai phai dap ung 6 dieu kien.

Để được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, dự án phải phải đáp ứng 6 điều kiện.

Theo Quyết định này, việc triển khai các thủ tục hành chính để chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư sẽ do Sở Xây dựng và các Sở Quản lý chuyên ngành do UBND cấp tỉnh quy định chịu trách nhiệm thi hành.

Để được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, Quyết định 1376/QĐ-BXD quy định các dự án (bao gồm dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư và dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư) phải đáp ứng 6 điều kiện như sau:

Trước hết, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

Thứ 3, dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, dự án này phải đảm bảo không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Thêm vào đó, chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. Cuối cùng, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là DN kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục