tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tác động của quy định mới về quản lý xe ô tô công

  • Cập nhật : 02/11/2015
Từ ngày 21/9/2015, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã có hiệu lực thi hành, thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg.
anh minh hoa. nguon: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đánh giá bước đầu, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg sẽ có tác động trên các mặt sau:

Giảm số lượng xe ô tô công

Với việc bỏ quy định thay thế xe ô tô công tại các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “không vượt quá số xe ô tô hiện có” như trước mà quy định thống nhất định mức từ 01 đến 02 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị sẽ làm giảm đầu xe của một số cơ quan, đơn vị. Quy định này phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong quản lý tài sản công (trong đó có xe ô tô công) là tiến tới giảm dần việc trang bị hiện vật và chuyển sang cơ chế thuê / khoán. Đây là xu hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường, hiệu quả, tiết kiệm mà nhiều nước đang áp dụng.

Thúc đẩy các hình thức sử dụng xe khác

Với một số quy định mới tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg sẽ là một bước thay đổi lớn trong việc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô công tại các cơ quan, đơn vị; góp phần đưa nề nếp quản lý xe công sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả hơn. Cụ thể: Trước đây, mặc dù chính sách cũng đã quy định các hình thức bố trí xe phục vụ công tác (như: sử dụng số xe hiện có của cơ quan, đơn vị; thuê dịch vụ xe ô tô trên thị trường; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô) nhưng các đơn vị chủ yếu áp dụng hình thức sử dụng số ô tô hiện có là do theo quy định chính sách lúc đó (Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg) cho phép các cơ quan, đơn vị được trang bị thay thế xe ô tô theo nguyên tắc “không vượt quá số xe ô tô hiện có” nên cơ bản đủ để bố trí phục vụ công tác; do đó, với quy định thống nhất định mức từ 01 đến 02 xe/đơn vị sẽ khuyến khích các cơ quan, đơn vị dần chuyển sang hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Mặt khác, với quy định này cũng sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng sai mục đích, lãng phí do số lượng xe công tại một số cơ quan, đơn vị sẽ giảm sau khi thực hiện sắp xếp theo đúng định mức quy định tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg.

Giảm tình trạng sử dụng xe công sai mục đích, lãng phí

Với việc quy định áp dụng thống nhất định mức cho tất cả các cơ quan, đơn vị; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg; Đồng thời, với quy định cụ thể về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô công, về xử phạt vi phạm đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng xe và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ góp phần làm giảm dần tình trạng sử dụng xe ô tô công lãng phí, sai mục đích.

Việc áp dụng đúng chính sách sẽ đưa việc quản lý xe công đi vào nề nếp, tiết kiệm, hiệu quả hơn, hạn chế việc sử dụng xe công sai mục đích, lãng phí. Ngoài ra, cùng với đó thì việc quan tâm, sát sao của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và ý thức của người được sử dụng xe cũng là yếu tố tích cực góp phần vào việc thực hiện mục tiêu của chính sách này.

Theo mof.gov.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục