tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tin kinh tế đọc nhanh 24-11-2017

  • Cập nhật : 24/11/2017

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ số phiếu cao

Với 85,74% đại biểu tán thành, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp toàn thể sáng 23/11 của Kỳ họp thứ 4.

luat quan ly no cong (sua doi) duoc quoc hoi thong qua voi ty le so phieu cao.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ số phiếu cao.

Chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 10 chương với 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Theo đó, nợ công quy định tại Luật này bao gồm: Nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.

Các nội dung quản lý Nhà nước về nợ công gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp và chính sách về quản lý nợ công. Tổ chức thực hiện quản lý nợ công, bao gồm đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương vay, đàm phán, ký kết thỏa thuận vay và phát hành công cụ nợ, phân bổ và sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo dõi, cung cấp thông tin và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nợ công. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công…

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Luật quy định: "Nhà nước quản lý thống nhất về nợ công, bảo đảm việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý nợ công. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô".

Các nội dung quản lý Nhà nước về nợ công được quy định cụ thể tại Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp và chính sách về quản lý nợ công. Tổ chức thực hiện quản lý nợ công, bao gồm đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương vay, đàm phán, ký kết thỏa thuận vay và phát hành công cụ nợ, phân bổ và sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo dõi, cung cấp thông tin và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nợ công. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công…

Đồng thời, Luật này cũng quy định rõ về giám sát việc quản lý nợ công. Cụ thể, Luật quy định Quốc hội, HĐND giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý nợ công được xác định như sau: Vay, cho vay, bảo lãnh không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, vượt hạn mức đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Vụ lợi, chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý, sử dụng nợ công. Làm trái quy định của Nhà nước về quản lý nợ công; thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí vốn vay. Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nợ công theo quy định của pháp luật. Cản trở hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý nợ công…

Về xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý nợ công, theo Luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. (TCTC)
-----------------------------

Ngăn chặn đầu cơ, trục lợi đất đai xung quanh sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành.

tang cuong quan ly dat dai xung quanh san bay long thanh. anh: internet

Tăng cường quản lý đất đai xung quanh sân bay Long Thành. Ảnh: Internet

Để đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án sân bay Long Thành, ổn định tình hình quản lý đất đai xung quanh dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp cần thiết để phòng, chống, xử lý, ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp đầu cơ, mua, bán, chuyển nhượng, xây dựng nhà, đất khu vực xung quanh dự án trái quy định của pháp luật, lợi dụng chính sách đất đai của nhà nước để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Yêu cầu thực hiện đúng dự toán đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức liên quan, nhất là các tổ chức, DN, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn, tuân thủ nghiêm, tuyệt đối không lấn chiếm, tái lấn chiếm, không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đồng thời ủng hộ công tác quản lý đất đai của chính quyền, nhất là đối với khu vực sân bay.

Công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách và công tác quản lý đất đai của cơ quan nhà nước đối với khu vực sân bay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác quản lý đất đai trên địa bàn về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng móc ngoặc, tiếp tay cho các vi phạm về đất đai, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với công tác quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án của chính quyền cơ sở. Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh các thiếu sót, bất cập, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại; xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm pháp luật trong công tác này.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt là khu vực xung quanh dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó tập trung vào khu vực sân bay, kịp thời phát hiện và chủ động hướng dẫn địa phương khắc phục các vướng mắc, bất cập, thiết sót phát sinh.

Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai triển khai khẩn trương các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1165/TTg-CN ngày 10/8/2017. Khi có kết quả, cần công khai, thông tin cho người dân biết. (Baohaiquan)
-----------------------------

Khai giá thấp hơn, Công ty Sony Electronics Việt Nam bị ấn định thuế hơn 7 tỷ đồng

Giá khai báo nhiều mặt hàng ti vi LCD nhập khẩu hiệu Sony của Công ty Sony Electronics Việt Nam thấp hơn so với xác định của cơ quan hải quan.

Trong 9 tháng đầu năm nay, cơ quan hải quan đã tiến hành xác định lại giá khai báo mặt hàng ti vi LCD của Công ty Sony Electronics Việt Nam nhập khẩu.

So với mức giá tự khai, giá xác định lại của cơ quan hải quan có độ chênh từ 6,84 USD/chiếc tới xấp xỉ 70 USD/chiếc. Với 50 tờ khai được kiểm tra lại, cơ quan hải quan đã ra quyết định ấn định thuế hơn 7,3 tỷ đồng với Công ty Sony Electronics Việt Nam. (Baodautu)
-------------------------------

Giới kinh doanh Việt chạy đua theo Black Friday

Các trang thương mại điện tử, cửa hàng, siêu thị truyền thống hay người bán hàng online tung nhiều chiêu thức để tăng doanh số dịp Black Friday.

Hai ngày gần đây, chị Minh Ngọc - một người chuyên nhận order (đặt hàng) các sản phẩm thời trang từ châu Âu, Mỹ phải liên tục canh hàng sale (khuyến mại) dịp Black Friday trên trang web của các hãng Zara, H&M, Mango… Khi thấy những sản phẩm “bắt mắt” được sale nhiều, chị lập tức tải hình về và đăng lại lên trang fanpage, facebook cá nhân để chào khách.

“Black Friday là dịp cả người mua và người bán Việt mong chờ nhất trong năm vì nhiều hãng thời trang quốc tế thường khuyến mại lên đến 50, 70%. Hôm qua, mình nhận được gần 100 đơn đặt hàng nhưng vẫn chưa xử lý hết được, phải làm nốt trong hôm nay. Bên cạnh việc đăng tải sản phẩm liên tục, mình cũng không thu tiền đặt cọc cho những đơn hàng dưới một triệu đồng nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của khách trong dịp đặc biệt này”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo chị Thùy Linh với kinh nghiệm hơn ba năm làm hàng order, các sản phẩm thời trang trong dịp Black Friday được sale nhiều nên sẽ nhanh hết size (kích cỡ), cần phải kiểm tra và đặt ngay khi khách yêu cầu. Vì vậy, chị đã phải thuê thêm hai cộng tác viên để làm các khâu này. “Nếu chịu khó suốt gần một tuần giảm giá, người làm order có thể kiếm 20-30 triệu đồng. Năm nay, hy vọng mình sẽ được nhiều hơn”, chị Linh nói.

gioi ban hang order dua nhau dang tai cac mau san pham sale de keo khach. anh: chup man hinh

Giới bán hàng order đua nhau đăng tải các mẫu sản phẩm sale để kéo khách. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ thời trang, người tiêu dùng Việt cũng rất quan tâm đến các thiết bị điện tử, công nghệ, đồ gia dụng trong dịp Black Friday năm nay. Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người bắt đầu đăng nhận order sản phẩm công nghệ giảm giá từ các trang như Amazon, eBay... ngay từ đầu tuần này.

“Những món đồ tôi thường nhận order chủ yếu là các sản phẩm nhỏ dễ vận chuyển loại máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ thông minh (smartwatch)… Càng sát ngày 24/11, tôi phải trực liên tục trên trang Amazon vì lượng khách tăng và có nhiều sản phẩm giá tốt được tung ra liên tục nhưng chỉ hiển thị trong khoảng thời gian rất ngắn, trong 2-3 giờ”, anh Nhật Nam – một người chuyên nhận săn hàng trên Amazon cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều trang thương mại điện tử của Việt Nam cũng đua nhau tung ra các chương trình đồng hành cùng Black Friday. Các sản phẩm giảm giá mạnh trên Amazon được cập nhật liên tục trên các trang như Fado, amaBuy, Weshop… Khách hàng có thể đặt hàng từ Amazon trực tiếp trên các trang thương mại điện tử này.

Trong khi đó, Tiki tung chương trình “Quầy bar công nghệ Black Friday” từ ngày 21 đến 24/11, với rất nhiều sản phẩm công nghệ giảm giá "khủng" như Smart tivi 55 inch có giá hơn 40 triệu, giảm xuống còn khoảng 23 triệu đồng. Để thu hút khách hàng, hãng thương mại điện tử này còn quảng cáo sẽ có ba đơn hàng do người mẫu Ngọc Trinh tận tay giao hàng. Còn Adayroi giảm giá hầu hết các mặt hàng từ 10 đến 50%.

tivi dang duoc giam gia manh dip black friday. anh: tiki

Tivi đang được giảm giá mạnh dịp Black Friday. Ảnh: Tiki

Không nằm ngoài xu thế, các cửa hàng, siêu thị trung tâm thương mại truyền thống Việt cũng đua nhau giảm giá nhân dịp Black Friday này. Trung tâm thương mại Vincom dự kiến giảm giá gần 2.000 gian hàng của 71 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế từ 24-26/11. Cũng trong ba ngày này, Aeon Mall Long Biên áp dụng chương trình giờ vàng giảm giá từ 21 đến 23h tại tất cả các gian hàng với mức ưu đãi 30, 50, 70%.

Còn tại Big C, hệ thống siêu thị này cũng tổ chức đợt giảm giá đặc biệt “Black Friday”, vào ngày 24, 25, 26/11, tập trung giảm giá sâu đến 50% hàng chục loại sản phẩm gia dụng, thời trang, các sản phẩm tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, đối với các khung giờ vàng từ 20h đến 22h sẽ có 20 loại sản phẩm như quần áo, giày dép… giá chỉ còn 25.000 - 99.000 đồng.

Nhiều cửa hàng thời trang nam, nữ ở Cầu Giấy, Thái Hà, Chùa Bộc (Hà Nội) đưa ra chương trình khuyến mại 10-50%, có hàng lên đến 70% khiến lượng khách tăng đột biến. Đặc biệt trong khoảng từ 20 đến 22 giờ hôm qua (22/11), một số cửa hàng trên phố Cầu Giấy chật kín khách, nhân viên bảo vệ phải từ chối khách vì không còn chỗ để xe.

"Thứ Sáu đen" (Black Friday) là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, mở màn cho mùa shopping trước Giáng Sinh. Trong ngày này, các cửa hàng, siêu thị trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt mở cửa sớm, tung khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Không chỉ tổ chức tại Mỹ, lễ hội này còn đang lan ra cả thế giới. Vài năm gần đây, sự kiện ngày càng được đẩy lên sớm, sang ngày Lễ Tạ ơn vào thứ Năm. Năm nay, Black Friday sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này (24/11).

Trở về

Bài cùng chuyên mục