tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

"Top" hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016

  • Cập nhật : 23/07/2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 58,87 tỷ, chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiểm 20,6%; hàng dệt may chiếm 13,2%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Hàng dệt may

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 10,85 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 13,2% trong tổng kim xuất khẩu của cả nước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch gần 6,6 tỷ USD, chiếm 60,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 chủ yếu là Hoa Kỳ đạt kim ngạch 5,42 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; Nhật Bản đạt kim ngạch gần 1,28 tỷ USD, tăng 5,5%, chiếm 11,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may; thị trường Hàn Quốc đạt 876 triệu USD, tăng 16%, chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước

Giày dép các loại

Xuất khẩu giày dép trong tháng 6/2016 đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước, tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 6,27 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2016, khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,05 tỷ USD, chiếm 80,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm giày dép các loại của cả nước.

Thị trường xuất khẩu giày dép các loại trong 6 tháng đầu năm 2016 bao gồm: Hoa Kỳ đạt gần 2,16 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 34,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; thị trường EU đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 5,3%, chiếm 33,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Điện thoại các loại & linh kiện

Trong tháng 6, xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,65 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016, xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 16,95 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 6 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam: thị trường EU (28 nước) với kim ngạch gần 5,28 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch hơn 2,22 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này; Hoa Kỳ đạt gần 2,07 tỷ USD, tăng mạnh 59,5% và chiếm 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này; Hàn Quốc đạt hơn 1,33 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2016 đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 11,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 7,88 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chính của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 là: thị trường EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 1,71 tỷ USD, tăng 18,3%, chiếm tỷ tọng 21,7 trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trung Quốc đạt gần 1,42 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 18%; thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 1,34 tỷ USD, tăng 1,4%, chiếm tỷ trọng 17%.

Hàng thủy sản

Xuất khẩu hàng thủy sản tháng 6/2016 đạt kim ngạch 576 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3,08 tỷ USD; tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 636 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của cả nước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với kim ngạch đạt 550 triệu USD, tăng nhẹ 2,2% , và chiếm tỷ trọng 17,8%; thị trường Nhật bản với kim ngạch 442 triệu USD, giảm nhẹ 2,1%, và chiếm tỷ trọng 14,3%.

Cà phê

Xuất khẩu cà phê trong tháng 6/2016 đạt 158 nghìn tấn, trị giá 293 triệu USD, giảm 0,5% về lượng, tuy nhiên tăng 1,8% về trị giá so với tháng 4/2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê đạt 984 nghìn tấn, trị giá gần 1,71 tỷ USD, tăng 39,6% về lượng, và 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng/2016 lớn nhất là EU (28 nước) với kim ngạch 738 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 43,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước; thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch 222 triệu USD, tăng mạnh 39,1%.

Theo tapchitaichinh.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục