tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá hạt điều xuất khẩu tuần 21-26/7/2016

  • Cập nhật : 09/08/2016

Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

KG

8,96

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN

TAN

8,838,16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W240 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN

TAN

9,036,52

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại WW240 ( sản xuất tại công ty)&VN

KG

9,05

CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG)

DAF

Hạt điều nhân loại WS&VN

KG

7,16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại : WW320

KG

8,73

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320&VN

KG

7,87

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại WW240

KG

8,27

ICD PHUOC LONG 3

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 CTN = 22.68 KGS)&VN

KG

8,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW240 So luong 14,9688 tan; Don gia 8.884,4797 USD/tan

TAN

8,883,77

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Bột nhân hạt điều. Đóng gói: 50 LBS/carton (22,68Kgs/carton)&VN

KG

4,08

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều đã qua sơ chế - WW320&VN

LBS

3,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU VIệT NAM LOạI WW320 &VN

TAN

8,663,66

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat điêu nhân WS (đa boc vo va sây khô)

TAN

6,942,70

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HAT ĐIÊU NHÂN WW320&VN

KG

8,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế LOạI WW240

TAN

8,727,96

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt Điều W320, Hàng đóng đồng nhất 22.68kg/thùng; 440 thùng. Hàng Việt Nam sx mới 100%.&VN

KG

8,93

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô WW240, đóng trong bao PE, 1 PE/Carton, (100 Carton, NW : 22.68 Kg/Carton). Hàng mới 100%.&VN

KG

9,63

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 CTN = 22.68 Kgs)&VN

KG

8,60

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat đieu nhan W320&VN

TAN

10,261,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 21.7728 kgs)loại : WS

KG

6,94

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Hạt điều rang muối ( 9 Kg/ thùng)- Hàng Mới SX 100%&VN

KG

4,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhan hat dieu da qua so che (da boc vo lua) WW320&VN

KG

9,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton).&VN

TAN

8,663,81

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại W320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton).&VN

TAN

8,750,30

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục