tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Triển khai công tác thuế năm 2016: 5 nhiệm vụ và 18 nhóm giải pháp

  • Cập nhật : 27/02/2016

(Tin kinh te)

Sáng 26/2, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016. Dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, hội nghị đã vinh dự đón Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tới dự và chỉ đạo.

tong cuc thue da to chuc hoi nghi truc tuyen trien khai cac giai phap thuc hien nhiem vu cong tac thue nam 2016.

Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016.


2015: ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2015, báo cáo chính thức tại hội nghị nêu rõ: năm qua, vượt qua những khó khăn do tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khiến giá dầu giảm mạnh và liên tiếp, nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng), tăng 17,7% so với thực hiện năm 2014.

Trong đó phần phấn đấu tăng thu nội địa với mức vượt 15,7% so với dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỷ đồng) và tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014 để kết tinh thành con số tuyệt đối 738.868 tỷ đồng, đã bù đắp đáng kể cho phần hụt thu từ dầu thô do giá giảm (tương ứng hụt 25.490 tỷ đồng), giúp cân đối và ổn định nguồn thu cho NSNN. Trong bối cảnh bị tác động do giá dầu, khí giảm mạnh so với dự kiến dự toán, ngoại trừ 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Bà Rịa - Vũng Tàu phải “lỡ hẹn”, còn lại 61/63 địa phương đều hoàn thành dự toán pháp lệnh, trong đó 59/63 địa phương có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Để có được kết quả quan trọng về thu NSNN, Tổng cục Thuế nhận định, cùng với những diễn biến thuận về tình hình kinh tế - xã hội, hệ thống thuế đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh; nhất là đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Trong năm qua, lấy công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cộng đồng xã hội làm nền tảng, ngành thuế đã tạo ra môi trường thuận lợi để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nghĩa vụ với NSNN.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường việc giám sát, đôn đốc kê khai thuế để tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác này khi tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 93% và số tờ khai không nộp giảm 30% so với cùng kỳ năm 2014; khi đã thực hiện chi hoàn thuế GTGT là 85.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, trong đó đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế tương ứng với gần 60% số tiền thuế đã hoàn, qua đó thu hồi cho ngân sách 367,5 tỷ đồng. Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả các giải pháp chống thất thu, gian lận và nợ đọng thuế, công tác thanh tra, kiểm tra đã đi sâu vào những lĩnh vực có nhiều bức xúc, rủi ro cao về thuế theo chuyên đề, chuyên sâu.

Theo đó, với tổng số 79.297 DN được thanh tra, kiểm tra năm 2015, cơ quan thuế đã tăng thu hơn 12.350 tỷ đồng và giảm lỗ hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014. Cũng trong năm 2015, toàn ngành đã thu được 39.102 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 27,1% so với cùng kỳ, bằng 102,9% chỉ tiêu thu nợ. Với 22 địa phương có số nợ thuế giảm so với năm 2014, tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2015 là 69.963 tỷ đồng, giảm 11,1% so với thời điểm 31/12/2014.

Một kết quả khác cũng được khẳng định là nổi bật của Tổng cục Thuế trong năm qua đó là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NĐ-CP của Chính phủ về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên thực tế, với 8 nhóm giải pháp và 77 nhiệm vụ cụ thể, chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng DN của Tổng cục Thuế đã được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, tạo ra những giá trị hiệu quả và thiết thực cho đời sống kinh tế - xã hội. Cụ thể, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế, qua đó đã giảm tiếp được trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ), đưa tổng số giờ nộp thuế của DN giảm xuống còn 117 giờ, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP đặt ra. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế và TTHC, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung đối với 44 quy trình, quy chế; trình Bộ Tài chính cắt giảm 63 TTHC, đơn giản hoá 50 TTHC.

Bằng nhiều biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, tính đến 31/12/2015 cả nước đã có 98,95% số DN đang thuộc diện quản lý thuế thực hiện khai thuế qua mạng và hơn 95,3% DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với số tiền đã nộp vào NSNN trong năm 2015 là gần 155.000 tỷ đồng. Kết quả cải cách TTHC cùng với những đổi mới, tiến bộ mà ngành thuế ghi nhận trong các lĩnh vực: xây dựng chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; quản lý tốt đối với các DN lớn; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; làm tốt công tác quản lý nội ngành… đã là hiện thân cho những nỗ lực của Tổng cục Thuế để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

2016 với 5 nhiệm vụ và 18 nhóm giải pháp

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2016 tuy phục hồi nhưng vẫn còn chậm và nhiều khó khăn; giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, dự báo có tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế và cân đối thu, chi NSNN, Tổng cục Thuế xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1). Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao (dự toán pháp lệnh năm 2016 là 809.500 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 54.500 tỷ đồng; thu nội địa là 755.000 tỷ đồng).

Trong đó, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách trung ương (391.882 tỷ đồng), đối với 13 địa phương có điều tiết thu ngân sách về trung ương sẽ tính toán, giao chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao hơn. (2). Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. (3). Rà soát để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của DN. ( 4). Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao. (5). Tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Để đảm bảo hoàn thành 5 nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế đã đề ra 18 giải pháp triển khai thực hiện. Theo đó, căn cứ dự toán thu NSNN được Quốc Hội và Chính phủ giao, các Cục Thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các phòng, các Chi cục Thuế vượt ít nhất 8% dự toán pháp lệnh. Riêng 13 địa phương điều tiết thu ngân sách, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương, phải thực hiện giao chỉ tiêu phấn đấu theo số giao của Tổng cục Thuế.

Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hoá công tác hỗ trợ, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% so số cần phải kê khai nghĩa vụ thuế theo chế độ quy định; thực hiện mục tiêu kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; Thực hiện kiểm tra 100% trước khi hoàn thuế đối với các trường hợp có rủi ro cao trong quản lý thuế, hoàn thuế GTGT. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 18% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 13.000 tỷ đồng; số nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu như: thanh tra hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử và các lĩnh vực ngân hàng, dự án đất đai, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dược phẩm,... Duy trì, củng cố Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, khai thác tăng thu ngân sách. Cục trưởng Cục Thuế giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể, chi tiết tới từng Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng và từng cán bộ để triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016. Xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016 đối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP 14/10/2015 về triển khai Chính phủ điện tử, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử…

Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

Theo tapchithue.com.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục