Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ càng quyết liệt hơn khi cú hích lớn đang hình thành...