tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 09-08-2016

  • Cập nhật : 09/08/2016
Cập nhật lúc 01:29:28 PM 09/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg36.34036.600
Vàng SJC 10L36.34036.600
Vàng SJC 1L36.34036.600
Vàng SJC 5c36.34036.620
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c36.34036.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c35.80036.200
Vàng nữ trang 99,99%35.40036.200
Vàng nữ trang 99%35.04235.842
Vàng nữ trang 75%25.90327.303
Vàng nữ trang 58,3%19.85721.257
Vàng nữ trang 41,7%13.84715.247
Hà Nội
Vàng SJC36.34036.620
Đà Nẵng
Vàng SJC36.34036.620
Nha Trang
Vàng SJC36.33036.620
Cà Mau
Vàng SJC36.34036.620
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC36.33036.620
Bình Phước
Vàng SJC36.31036.630
Huế
Vàng SJC36.34036.620
Cập nhật lúc 10:54:55 AM 09/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg36.35036.610
Vàng SJC 10L36.35036.610
Vàng SJC 1L36.35036.610
Vàng SJC 5c36.35036.630
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c36.35036.640
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c35.84036.240
Vàng nữ trang 99,99%35.44036.240
Vàng nữ trang 99%35.08135.881
Vàng nữ trang 75%25.93327.333
Vàng nữ trang 58,3%19.88021.280
Vàng nữ trang 41,7%13.86415.264
Hà Nội
Vàng SJC36.35036.630
Đà Nẵng
Vàng SJC36.35036.630
Nha Trang
Vàng SJC36.34036.630
Cà Mau
Vàng SJC36.35036.630
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC36.34036.630
Bình Phước
Vàng SJC36.32036.640
Huế
Vàng SJC36.35036.630
Cập nhật lúc 08:07:40 AM 09/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg36.36036.620
Vàng SJC 10L36.36036.620
Vàng SJC 1L36.36036.620
Vàng SJC 5c36.36036.640
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c36.36036.650
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c35.85036.250
Vàng nữ trang 99,99%35.45036.250
Vàng nữ trang 99%35.09135.891
Vàng nữ trang 75%25.94027.340
Vàng nữ trang 58,3%19.88621.286
Vàng nữ trang 41,7%13.86815.268
Hà Nội
Vàng SJC36.36036.640
Đà Nẵng
Vàng SJC36.36036.640
Nha Trang
Vàng SJC36.35036.640
Cà Mau
Vàng SJC36.36036.640
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC36.35036.640
Bình Phước
Vàng SJC36.33036.650
Huế
Vàng SJC36.36036.640
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 09/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg36.32036.580
Vàng SJC 10L36.32036.580
Vàng SJC 1L36.32036.580
Vàng SJC 5c36.32036.600
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c36.32036.610
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c35.81036.210
Vàng nữ trang 99,99%35.41036.210
Vàng nữ trang 99%35.05135.851
Vàng nữ trang 75%25.91027.310
Vàng nữ trang 58,3%19.86321.263
Vàng nữ trang 41,7%13.85115.251
Hà Nội
Vàng SJC36.32036.600
Đà Nẵng
Vàng SJC36.32036.600
Nha Trang
Vàng SJC36.31036.600
Cà Mau
Vàng SJC36.32036.600
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC36.31036.600
Bình Phước
Vàng SJC36.29036.610
Huế
Vàng SJC36.32036.600
Trở về

Bài cùng chuyên mục