tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 05-01-2016

  • Cập nhật : 05/01/2016
Cập nhật lúc 02:49:56 PM 05/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.62032.900
Vàng SJC 10L32.62032.900
Vàng SJC 1L32.62032.900
Vàng SJC 5c32.62032.920
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.62032.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.08030.380
Vàng nữ trang 99,99%29.53030.380
Vàng nữ trang 99%29.22930.079
Vàng nữ trang 75%21.53722.937
Vàng nữ trang 58,3%16.46317.863
Vàng nữ trang 41,7%11.42012.820
Hà Nội
Vàng SJC32.62032.920
Đà Nẵng
Vàng SJC32.62032.920
Nha Trang
Vàng SJC32.61032.920
Cà Mau
Vàng SJC32.62032.920
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.61032.920
Bình Phước
Vàng SJC32.59032.930
Huế
Vàng SJC32.62032.920
Cập nhật lúc 08:32:48 AM 05/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.65032.930
Vàng SJC 10L32.65032.930
Vàng SJC 1L32.65032.930
Vàng SJC 5c32.65032.950
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.65032.960
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.09030.390
Vàng nữ trang 99,99%29.54030.390
Vàng nữ trang 99%29.23930.089
Vàng nữ trang 75%21.54522.945
Vàng nữ trang 58,3%16.46917.869
Vàng nữ trang 41,7%11.42412.824
Hà Nội
Vàng SJC32.65032.950
Đà Nẵng
Vàng SJC32.65032.950
Nha Trang
Vàng SJC32.64032.950
Cà Mau
Vàng SJC32.65032.950
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.64032.950
Bình Phước
Vàng SJC32.62032.960
Huế
Vàng SJC32.65032.950
Cập nhật lúc 08:32:48 AM 05/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.65032.930
Vàng SJC 10L32.65032.930
Vàng SJC 1L32.65032.930
Vàng SJC 5c32.65032.950
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.65032.960
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.09030.390
Vàng nữ trang 99,99%29.54030.390
Vàng nữ trang 99%29.23930.089
Vàng nữ trang 75%21.54522.945
Vàng nữ trang 58,3%16.46917.869
Vàng nữ trang 41,7%11.42412.824
Hà Nội
Vàng SJC32.65032.950
Đà Nẵng
Vàng SJC32.65032.950
Nha Trang
Vàng SJC32.64032.950
Cà Mau
Vàng SJC32.65032.950
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.64032.950
Bình Phước
Vàng SJC32.62032.960
Huế
Vàng SJC32.65032.950
Cập nhật lúc 00:02:22 AM 02/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg32.67032.920
Vàng SJC 10L32.67032.920
Vàng SJC 1L32.67032.920
Vàng SJC 5c32.67032.940
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c32.67032.950
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c30.04030.340
Vàng nữ trang 99,99%29.49030.340
Vàng nữ trang 99%29.19030.040
Vàng nữ trang 75%21.50722.907
Vàng nữ trang 58,3%16.44017.840
Vàng nữ trang 41,7%11.40312.803
Hà Nội
Vàng SJC32.67032.940
Đà Nẵng
Vàng SJC32.67032.940
Nha Trang
Vàng SJC32.66032.940
Cà Mau
Vàng SJC32.67032.940
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC32.66032.940
Bình Phước
Vàng SJC32.64032.950
Huế
Vàng SJC32.67032.940
Trở về

Bài cùng chuyên mục