tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Danh sách 27 thành viên Chính phủ mới

  • Cập nhật : 09/04/2016

(Tin kinh te)

Hôm nay (9/4), Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ mới. 3 Phó Thủ tướng mới là các ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới.

cac thanh vien chinh phu moi

Các thành viên Chính phủ mới


Như vậy, bộ máy Chính phủ gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 5 Phó Thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Trương Hoà Bình.

18 Bộ trưởng, Trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm với số phiếu như sau:

1. Ông Đỗ Văn Chiến (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 463 phiếu đồng ý (tương đương 93,72%), 24 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Ông Ngô Xuân Lịch (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 462 phiếu đồng ý (tương đương 93,52%), 25 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Tô Lâm (Uỷ viên Bộ Chính trị) nhận 459 phiếu đồng ý (tương đương 92,91%), 28 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Chu Ngọc Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 455 phiếu đồng ý (tương đương 88,06%), được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Ông Phạm Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 434 phiếu đồng ý (tương đương 87,85%), 53 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 433 phiếu đồng ý (tương đương 87,6%), 54 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Ông Trương Minh Tuấn (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 424 phiếu đồng ý (tương đương 85,83%), 63 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Ông Trần Tuấn Anh (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 422 phiếu đồng ý (tương đương 85,45%), 64 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Ông Trần Hồng Hà (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 420 phiếu đồng ý (tương đương 85,02%), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

10. Ông Nguyễn Chí Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 419 phiếu đồng ý (tương đương 84,12%), 67 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Trương Quang Nghĩa (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 416 phiếu đồng ý (tương đương 84,21%), 70 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Ông Lê Minh Hưng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 403 phiếu đồng ý (tương đương 81,58%), 83 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Ông Mai Tiến Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 389 phiếu đồng ý (tương đương 78,74%), 98 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

14. Ông Phùng Xuân Nhạ (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 386 phiếu đồng ý tương đương 78,16%), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Lê Vĩnh Tân (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý (tương đương 77,94%), 101 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

16. Ông Lê Thành Long (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 385 phiếu đồng ý tương đương 77,94%), 102 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

17. Ông Phan Văn Sáu (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 308 phiếu đồng ý (tương đương 72,47%), 126 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

18. Ông Đào Ngọc Dung (Uỷ viên Trung ương Đảng) nhận 300 phiếu đồng ý (tương đương 60,55%), 184 phiếu không đồng ý, được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với 3 ông Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và Nghị quyết phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng – Trưởng ngành với 18 nhân sự được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó với tỷ lệ phiếu tán thành cao.

4 Bộ trưởng còn lại gồm:

19. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

20. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

21. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

22. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.(Theo Báo Đầu Tư)
Trở về

Bài cùng chuyên mục