tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc đạt 7,43%

  • Cập nhật : 13/07/2017

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,43%.

Tăng trưởng kinh tế đạt 7,43%

Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,28%; các ngành dịch vụ tăng 7,89% và thuế sản phẩm tăng 6,98%; các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữvững.

Cụ thể, 6 tháng đầu  năm, thời tiết tương đối thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ, trong đó năng suất lúa ước đạt 60,9 tạ/ha, tăng 4,0%, tiếp tục là vụ được mùa. Chăn nuôi trâu, bò, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Đàn bò tăng 10,03%; đàn lợn tăng 18,4%; đàn gà tăng 4,63% so cùng kỳ. Giá trịsản xuất ngành chăn nuôi tăng 3,88% so cùng kỳ.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước tăng 8,17% so cùng kỳ, trong đó giá trị tăng thêm của sản phẩm linh kiện điện tử tăng cao nhất là55,13% so cùng kỳ (tương đương tăng 985,8 tỷ đồng) do có thêm nhiều doanh nghiệp mới đi vào sản xuất; giá trị tăng thêm ngành sản xuất xe máy ước tăng 1,77% so cùng kỳ (tương đương tăng 100,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, 6 tháng đầu năm ước tăng 7,89% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 19,27 nghìn tỷ đồng, tăng 9,28% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 850 triệu USD, bằng 42,5% kế hoạch và tăng 5,9% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, bằng 50% kế hoạch và tăng 11,6% so cùng kỳ.

Ngành du lịch tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyên truyền quảng bá về du lịch. Sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đón 2,25 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng  13% so với cùng kỳ (trong đó: khách quốc tế đạt 15,98 nghìn lượt khách, khách nội địa đạt 2,23 triệu lượt khách); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 1,67 ngàn tỷđồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.

Ngoài ra, các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… phát triển ổn định. Tổng nguồn vốn huy động 6 tháng ước đạt 50,99 nghìn tỷ đồng, tăng 3,67%. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 6 tháng đầu năm là 11.206 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016, gồm: vốn nhà nước trên địa bàn 2.896 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước 5.462,5 tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 2.847,8 tỷ đồng.

Ước 6 tháng đầu năm thu ngân sách của tỉnh đạt 13,46 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán vàgiảm 4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó hầu hết các khoản thu từ các doanh nghiệp trong nước, thu thuế, phí các loại và thu tiền sử dụng đất, thu từ hải quan... đều tăng so cùng kỳ, riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến 6 tháng đạt 9,66 nghìn tỷ đồng, đạt 35% dự toán  và giảm 11% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 6,56 nghìn tỷ đồng, bằng 39% so dự toán và tăng 8% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2,359 nghìn tỷ, bằng 44,1% dự toán và tăng 35,5% so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2017, Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 22 dự án với số vốn đăng ký 49,7 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án với số vốn tăng là 121,0 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 170,7 triệu USD, bằng 83,9% về vốn đầu tưso với cùng kỳ và đạt 68,3% kế hoạch.

6 thang dau nam 2017, gia tri tang them nganh cong nghiep (gia so sanh 2010) uoc tang 8,17% so cung ky

6 tháng đầu năm 2017, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) ước tăng 8,17% so cùng kỳ

Về thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI): 6 tháng đã cấp GCNĐT mới cho 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tưđăng ký là 331,4 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án với số vốn tăng là 787,7 tỷ đồng; tổng vốnđầu tư cấp mới và tăng thêm là 1.119,18 tỷ đồng, bằng 57,3% về vốn đầu tư so với cùng kỳ và đạt 17,2% kế hoạch.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm là 548 doanh nghiệp, với tổng sốvốn đăng ký 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 38% về số doanh nghiệp và tăng 8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017

Với quyết tâm cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Phúc tập trung quyết liệt triển khai một sốnhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển. Chủ động tổ chức sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2017 phấn đấu đạt năng suất, sản lượng ở mức cao nhất và nghiên cứu các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, có cơ chế phù hợp để hỗ trợ tái đàn trong những tháng cuối năm 2017. Thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡkhó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho, phát triển sản xuất. Tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm đi vào sản xuất. Quản lý thị trường, kiểm soát giá cả và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về giá vàgian lận thương mại. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền, để lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất cho doanh nghiệp. Sớm hoàn thiện và vận hành Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở 3 cấp. Chủđộng phối hợp trong thực thi nhiệm vụ để thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, các cấp, các ngành triệt để tiết kiệm chi ngân sách, các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách điều hành trong phạm vi dự toán giao đầu năm. Các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm giải ngân sớm các nguồn vốn đã được giao. Tập trung thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu theo dự toán; triển khai các biện pháp giảm nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Bốn là, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển,  tích cực khai thác các nguồn vốn vay ODA, nguồn ngân sách trung ương, nguồn xã hội hóa; tăng cường đấu giá đất, đặc biệt đất thương phẩm tại các dự án đô thị để tăng nguồn thu. Khẩn trương kiện toàn lại các Ban quản lý dự án các cấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhànước.

Năm là, quy hoạch, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các đồ án Quy hoạch chung, đồ án quy hoạch chi tiết. Tập trung đôn đốc phấn đấu cuối năm 100% các xãđăng ký nông thôn mới đạt chuẩn theo kế hoạch.

Sáu là, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiến hành tuyển sinh đầu các cấp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tổ chức tốt Liên hoan Ca Múa Nhạc các nước Asean. Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện kịp thời, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện. Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm. Giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội. Tổ chức tri ân các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ./. 

 

Đỗ Thị Hương Lan - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Theo Kinhtevadubao.vn
Trở về

Bài cùng chuyên mục