tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

16 ngành, nghề còn bỏ trống điều kiện kinh doanh

  • Cập nhật : 20/08/2015

(Tin kinh te)

Trong 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư, có 251 ngành, nghề đã quy định điều kiện, còn 16 ngành, nghề chưa quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đây là kết quả rà soát của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

16 nganh, nghe con bo trong dieu kien kinh doanh

16 ngành, nghề còn bỏ trống điều kiện kinh doanh

Cụ thể những ngành nghề chưa có điều kiện kinh doanh là kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, súng bắn sơn, đặt cược, trang thiết bị y tế, phẫu thuật thẩm mỹ, dịch vụ an toàn thông tin, dịch vụ đảm bảo hàng hải…

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, có 3 nguyên nhân chính khiến 16 ngành nghề chưa có điều kiện kinh doanh. Một là do một số ngành trước đây cấm kinh doanh hoặc là hoạt động dịch vụ công do cơ quan sự nghiệp nhà nước thực hiện được chuyển đổi thành ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hai là một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh mới xuất hiện, được quy định bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ba là có một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại các Dự thảo Luật, Nghị định, được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên đến nay, các Dự thảo Luật, Nghị định này chưa được ban hành.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

Trở về

Bài cùng chuyên mục